Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 58
  Tổng lượt truy cập: 311236

Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách 2019
25/11/2019

Số TT
  Tên báo cáo Năm/ kỳ báo cáo Năm/ Kỳ báo cáo  Biểu mẫu  Số quyết định công bố Ngày công bố   Đường dẫn toàn văn
1 Đánh giá tình hình thực hiện dự toán quý 1/2019 2019 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC   14/4/2019 xem chi tiết
2 Đánh giá tình hình thực hiện dự toán quý 2/2019 2019 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC   12/7/2019 xem chi tiết
3 Đánh giá tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2019 2019 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC   12/7/2019 xem chi tiết
4 Đánh giá tình hình thực hiện dự toán quý 3/2019 2019 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC   12/10/2019 xem chi tiết
5 Đánh giá tình hình thực hiện dự toán quý 4/2019 2019 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC   31/12/2020 xem chi tiết
6 Đánh giá tình hình thực hiện dự toán năm 2019 2019 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC   12/01/2020 xem chi tiết