Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 226
  Tổng lượt truy cập: 1280630

Đề xuất các nội dung trong Chương trình thoát nước và chống ngập úng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu
18/09/2020

Ngày 08/9/2020, Sở Xây dựng đã tổ chức cuộc họp trao đổi, thống nhất các nội dung liên quan đến việc xây dựng “Giá dịch vụ thoát nước đô thị”, “Giải quyết ngập úng cục bộ (hệ thống thoát nước bền vững)” gồm đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, Phòng Quản lý đô thị thành phố Mỹ Tho và các chuyên gia của Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ);

Qua trao đổi, thống nhất với Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho và Đoàn thực hiện Chương trình Thoát nước và chống ngập úng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu, để làm cơ sở Tổ chức hợp tác Phát triển Đức (GIZ) hỗ trợ thực hiện các bước tiếp theo, Sở Xây dựng đề xuất Ủy ban nhân tỉnh chấp thuận chủ trương cho thực hiện các nội dung như sau:

1. Về việc thí điểm xây dựng Hệ thống thoát nước bền vững

Thống nhất chọn thí điểm mô hình thoát nước mưa đô thị theo hướng bền vững (SUDS) tại một khu vực thường xảy ra ngập úng trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, kinh phí do Tổ chức hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tài trợ, dự kiến thời gian thực hiện năm 2021 – 2022; giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho rà soát, lựa chọn địa điểm, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của chương trình để đăng ký tham gia.

2. Về việc xây dựng Giá dịch vụ thoát nước

a. Sự cần thiết xác định chi phí và xây dựng lộ trình thực hiện Giá dịch vụ thoát nước

Theo quy định tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải, thì giá dịch vụ thoát nước đã được quy định trong Nghị định nêu trên và việc xác định Giá dịch vụ thoát nước đã được hướng dẫn tại Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định Giá dịch vụ thoát nước và trách nhiệm quản lý giá dịch vụ thoát nước thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Dịch vụ thoát nước theo quy định hiện hành là loại dịch vụ công ích có vai trò quan trọng trong cuộc sống của người dân đô thị và bảo vệ môi trường tự nhiên.

Nguồn tiền chi cho vận hành hệ thống thoát nước, tiền thu từ người sử dụng dịch vụ (thông qua phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 10% giá nước sạch theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ) còn rất thấp, ngân sách nhà nước vẫn là nguồn chính cho vận hành hệ thống thoát nước. Tuy nhiên, do khó khăn về ngân sách, kinh phí chi cho vận hành hệ thống thoát nước trong thời gian qua rất hạn chế, không đáp ứng đủ nhu cầu.

Do vậy, cần huy động các nguồn vốn cho đầu tư và vận hành hệ thống thoát nước đô thị, nâng cao dịch vụ thoát nước đô thị, giảm tình trạng ô nhiễm môi trườn. Một trong những biện pháp đó là áp dụng chính sách chia sẻ chi phí thông qua áp dụng Giá dịch vụ thoát nước.

b. Mục tiêu tính toán chi phí và xây dựng lộ trình Giá dịch vụ thoát nước

- Thực hiện nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền”.

- Tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho dịch vụ thoát nước đảm bảo dần dần bù đắp chi phí dịch vụ thoát nước.

- Giảm dần trợ cấp từ ngân sách Nhà nước cho dịch vụ thoát nước.

- Nâng cao ý thức của “hộ xả thải”.

c. Tình hình triển khai xây dựng và thực hiện Giá dịch vụ thoát nước tại một số địa phương

Theo thống kê, từ 2005 - 2012, Tổ Hợp tác phát triển Đức (GIZ) bằng Dự án Hỗ trợ kỹ thuật thông qua Chương trình quản lý thoát nước tại các tỉnh lỵ Việt Nam  đã hỗ trợ cho các tỉnh thuộc Chương trình xây dựng Giá dịch vụ thoát nước (Sóc Trăng, Bắc Ninh, Hải Dương, Sơn La, Nghệ An, Bình Định,…) và từ năm 2017 đến nay phối hợp cùng với Cục Kinh tế liên bang Thụy Sĩ (SECO) thông qua Chương trình thoát nước và chống ngập úng đô thị Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó với biến đổi khí hậu tiếp tục hỗ trợ các tỉnh vùng này xây dựng Giá dịch vụ thoát nước (An Giang, Kiên Giang và Cà Mau năm 2018-2020).

d. Thẩm quyền lập Giá dịch vụ thoát nước

- Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 41 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ:

“Đối với hệ thống nước được đầu tư từ ngân sách nhà nước: Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án giá dịch vụ thoát nước, Tài chính tổ chức thẩm định trình nhân dân cấp tỉnh”.

(Sở Xây dựng)