Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 58
  Tổng lượt truy cập: 311236

Báo có số doanh nghiệp hộ kinh doanh ngừng hoạt động do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19
06/04/2020

      Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc báo cáo số doanh nghiệp, hộ kinh doanh ngừng hoạt động do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 và công văn số 583/SKH&ĐT-DKKD ngày 06/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo số doanh nghiệp, hộ kinh doanh ngừng hoạt động do ảnh hưởng dịch bệnh COVID 19.

     Sở Xây dựng thông báo đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ngừng hoạt động do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang báo cáo về Sở theo biểu mẫu đính kèm tại Công văn số 583/SKH&ĐT-ĐKKD ngày 06/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

     Báo cáo gửi về Sở Xây dựng (qua mail)

               - Địa chỉ Email: sxd@tiengiang.gov.vn

               - Thời gian: trước 9 giờ ngày 07/4/2020.

     Sở Xây dựng thông báo đến các đơn vị được biết và thực hiện./.

     Đính kèm Công văn số 583/SKH&ĐT-DKKD ngày 06/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.