Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 106
  Hôm nay: 6809
  Tổng lượt truy cập: 820818

BỒI DƯỠNG VỀ “QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ” CHO CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
23/11/2020

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 3995/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và theo Kế hoạch phối hợp số 2467/KHPH-SXD-TCT ngày 10 tháng 8 năm 2020 giữa Sở Xây dựng và Trường Chính trị về việc mở lớp “Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị” đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn năm 2020,

Ngày 16/11/2020, Sở Xây dựng phối hợp với Trường chính trị tỉnh Tiền Giang tổ chức lớp “Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị” đối với công chức xã, phường, thị trấn năm 2020 (lớp thứ nhất) theo Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý về xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức và lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp” (gọi tắt là Đề án 1961). Học viên tham gia khóa bồi dưỡng gồm công chức địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường phường, thị trấn và công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường xã thuộc các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh

Phát biểu khai giảng khóa bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị nhấn mạnh đây là đợt bồi dưỡng cuối cùng theo Đề án 1961. Do vậy, học viên dự khóa bồi dưỡng cần nghiêm túc tham gia đầy đủ các chuyên đề, tích cực và chủ động trao đổi để nắm vững kiến thức các nội dung của chương trình bồi dưỡng nhằm hoàn thành tốt khóa học.

Chương trình bồi dưỡng diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020). Trong khóa bồi dưỡng, các học viên và báo cáo viên đã cùng nhau trao đổi, thảo luận những tình huống nảy sinh trong công tác quản lý xây dựng và phát triển đô thị tại địa phương. Với nội dung các chuyên đề thiết thực, báo cáo viên có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn, chia sẻ nhiều kinh nghiệm hữu ích giúp cho công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được trang bị kiến thức, kỹ năng tham mưu thực hiện công tác quản lý xây dựng và phát triển đô thị tại địa phương./.

(Văn phòng Sở Xây dựng)