Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 101
  Tổng lượt truy cập: 1294884

Công khai dự toán năm 2021
20/02/2021

 
TT Tên báo cáo Năm/ kỳ báo cáo Năm/ Kỳ báo cáo  Biểu mẫu  Số quyết định công bố Ngày công bố   Đường dẫn toàn văn
18 Quyết định về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách năm 2021 của Sở Xây dựng 2021 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 01 19/QĐ-SXD 19/01/2021 xem chi tiết
17 Quyết định về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách năm 2021 của cơ quan VP  Sở Xây dựng 2021 Mẫu số 01/QĐ-CKNS; biểu 02 18/QĐ-SXD 19/01/2021 xem chi tiết