Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 58
  Tổng lượt truy cập: 311236

Công khai quyết toán 2018
11/08/2019

Số TT Tên báo cáo Năm/ kỳ báo cáo   Năm/ Kỳ báo cáo  Biểu mẫu  Số quyết định công bố Ngày công bố   Đường dẫn toàn văn
1 Công bố Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Cơ quan Văn phòng Sở   2018 Mẫu số 01/QĐ-CKNS - Biểu 4 83/QĐ-SXD 09/08/2019 xem chi tiết
2 Công bố Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở Xây dựng   2018 Mẫu số 01/QĐ-CKNS - Biểu 4 74/QĐ-SXD 18/4/2019 xem chi tiết