Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 56
  Tổng lượt truy cập: 311234

Công khai quyết toán ngân sách năm 2017
23/04/2018

Số TT Tên báo cáo Năm/ kỳ báo cáo   Năm/ Kỳ báo cáo  Biểu mẫu  Số quyết định công bố Ngày công bố   Đường dẫn toàn văn
1 Công bố Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Cơ quan Văn phòng Sở   2017 Mẫu số 01/QĐ-CKNS - Biểu 4 42/QĐ-SXD 23/04/2018 xem chi tiết
2 Công bố Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Sở Xây dựng   2017 Mẫu số 01/QĐ-CKNS - Biểu 4 42/QĐ-SXD 23/04/2018 xem chi tiết