Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 52
  Tổng lượt truy cập: 311230

Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách năm 2018
15/02/2018

 
Số TT Tên báo cáo Năm/ kỳ báo cáo Năm/ Kỳ báo cáo  Biểu mẫu  Số quyết định công bố Ngày công bố   Đường dẫn toàn văn
1 Đánh giá tình hình thực hiện dự toán quý 1/2018 2018 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC   14/4/2018 xem chi tiết
2 Đánh giá tình hình thực hiện dự toán quý 2/2018 2018 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC   12/7/2018 xem chi tiết
3 Đánh giá tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2018 2018 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC   12/7/2018 xem chi tiết
4 Đánh giá tình hình thực hiện dự toán quý 3/2018 2018 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC   12/10/2018 xem chi tiết
5 Đánh giá tình hình thực hiện dự toán quý 4/2018 2018 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC   05/01/2019 xem chi tiết
6 Đánh giá tình hình thực hiện dự toán năm 2018 2018 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC   05/01/2019 xem chi tiết