Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 97
  Tổng lượt truy cập: 1294880

Công khai tổng hợp tình hình công khai năm 2018
01/01/2018

 
 
 
Số TT Tên báo cáo Năm/ kỳ báo cáo Năm/ Kỳ báo cáo  Biểu mẫu  Số quyết định công bố Ngày công bố   Đường dẫn toàn văn
12 Về việc báo cáo tình hình công khai quyết toán ngân sách năm 2018 2018 Mẫu số 01/CKNS-BC /SXD-VP 18/4/2019 xem chi tiết
11

V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán  năm 2018  (phần bổ sung dự toán trích tiền thu hồi qua công tác thanh tra đã thực nộp ngân sách nhà nước giao cho Thanh tra Xây dựng) của Sở Xây dựng Tiền Giang

2018 Mẫu số 01/CKNS-BC 2672/SXD-VP 19/12/2018 xem chi tiết
10

V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán  năm 2018  (phần bổ sung dự toán kinh phí giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Kim Yến giao cho Thanh tra Xây dựng) của Sở Xây dựng Tiền Giang

2018 Mẫu số 01/CKNS-BC 2632/SXD-VP 14/12/2018 xem chi tiết
9

V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán  năm 2018  (phần bổ sung) của Sở Xây dựng Tiền Giang

2018 Mẫu số 01/CKNS-BC 2486/SXD-VP 27/11/2018 xem chi tiết
8

V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán  năm 2018  (phần bổ sung kinh phí quy hoạch)của Sở Xây dựng Tiền Giang

2018 Mẫu số 01/CKNS-BC 1263/SXD-VP 03/7/2018 xem chi tiết
7

V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán  năm 2018  (phần điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách do công chức về hưu và giảm biên chế đã được giao cho Thanh tra Xây dựng) của Sở Xây dựng Tiền Giang

2018 Mẫu số 01/CKNS-BC 1197/SXD-VP 26/6/2018 xem chi tiết
6 V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán  năm 2018  (phần điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách do 04 dự án quy hoạch theo kế hoạch năm 2018 không thể hoàn thành đúng kế hoạch) của Sở Xây dựng Tiền Giang 2018 Mẫu số 01/CKNS-BC 1194/SXD-VP 25/6/2018 xem chi tiết
5

V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán  năm 2018  (phần điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách do công chức về hưu và giảm biên chế đã được giao) của Sở Xây dựng Tiền Giang

2018 Mẫu số 01/CKNS-BC 1193/SXD-VP 25/6/2018 xem chi tiết
4

V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán  năm 2018  (phần bổ sung kinh phí lập quy hoạch phân khu xây dựng Khu xử lý chất thải rắn phía Đông, tỉnh Tiền Giang)của Sở Xây dựng Tiền Giang

2018 Mẫu số 01/CKNS-BC 766/SXD-VP 14/5/2018 xem chi tiết
3

V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán  năm 2018  (phần bổ sung dự toán đánh giá chất lượng Trụ sở 105 Trưng Trắc )của Sở Xây dựng Tiền Giang

2018 Mẫu số 01/CKNS-BC 701/SXD-VP 02/5/2018 xem chi tiết
2 V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán  năm 2018 (phần bổ sung) của Sở Xây dựng Tiền Giang 2018 Mẫu số 01/CKNS-BC 680/SXD-VP 26/4/2018 xem chi tiết
1

V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán  năm 2018 của Sở Xây dựng Tiền Giang

2018 Mẫu số 01/CKNS-BC 678/SXD-VP 26/4/2018 xem chi tiết