Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 91
  Tổng lượt truy cập: 1294874

Công khai tổng hợp tình hình công khai năm 2020
04/02/2020

 
STT Tên báo cáo Năm/ kỳ báo cáo Năm/ Kỳ báo cáo  Biểu mẫu  Số quyết định công bố Ngày công bố   Đường dẫn toàn vă
10 V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán năm 2020 (phần bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 kinh phí thuê bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự và tài sản các sở, ngành) của Sở Xây dựng Tiền Giang 2020 Mẫu số 01/CKNS-BC 2813/SXD-VP 18/11/2020 xem chi tiết
9

V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán năm 2020 (phần bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 kinh phí thuê bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự và tài sản nhà nước) của Sở Xây dựng Tiền Giang

2020 Mẫu số 01/CKNS-BC 2403/SXD-VP 01/10/2020 xem chi tiết
8 V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán năm 2020 (kinh phí để thực hiện chi trả trợ cấp thôi việc cho ông Nguyễn Thành Vinh theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP) của Sở Xây dựng Tiền Giang 2020 Mẫu số 01/CKNS-BC 2370/SXD-VP 30/9/2020 xem chi tiết
7

V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán thu, chi sự nghiệp năm 2020 của đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng Tiền Giang

2020 Mẫu số 01/CKNS-BC 1587/SXD-VP 14/7/2020 xem chi tiết
6

V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán năm 2020 (kinh phí để thực hiện chi trả trợ cấp thôi việc cho ông Mai Thanh Minh theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP) của Sở Xây dựng Tiền Giang

2020 Mẫu số 01/CKNS-BC 1428/SXD-VP 23/6/2020 xem chi tiết
5 V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán năm 2020 (kinh phí để thực hiện lập các hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị) của Sở Xây dựng Tiền Giang 2020 Mẫu số 01/CKNS-BC 1213/SXD-VP 02/06/2020 xem chi tiết
4 V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán năm 2020 (phần bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 kinh phí để thực hiện thuê tư vấn lập đơn giá ca máy và thiết bị thi công, đơn giá nhân công xây dựng) của Sở Xây dựng Tiền Giang 2020 Mẫu số 01/CKNS-BC 890/SXD-VP 24/4/2020 xem chi tiết
3

V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán năm 2020 (phần điều chỉnh tăng giảm dự toán chi ngân sách năm 2020 do giảm chỉ tiêu biên chế được giao năm 2020) của Sở Xây dựng Tiền Giang

2020 Mẫu số 01/CKNS-BC 571/SXD-VP 19/3/2020 xem chi tiết
2

V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán năm 2020 (phần bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 kinh phí thuê bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự và tài sản nhà nước) của Sở Xây dựng Tiền Giang

2020 Mẫu số 01/CKNS-BC 318/SXD-VP 21/02/2020 xem chi tiết
1 V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán  năm 2020 2020 Mẫu số 01/CKNS-BC 67/SXD-VP 13/01/2020 xem chi tiết