Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 238895

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Đảng ủy Sở Xây dựng: Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
24/04/2017

Nhằm nâng cao nhận thức của đảng viên, công chức, viênchức về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởngchính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tựchuyển hóa" trong nội bộ, kiên quyết khắc phục những yếu kém trong côngtác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có bản lĩnhchính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thựcsự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lêntrên lợi ích cá nhân, thực sự là công bộc của dân, phục vụ nhân dân, góp phần củngcố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; đồng thời góp phần tuyên truyền rộng rãicác quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng đến đội ngũ công chức, viênchức, người lao động cơ quan và các đơn vị trực thuộc, ngày 18/4/2017, Đảng ủySở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghịquyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

            Hộinghị do đồng chí Huỳnh Hữu Quyền, Bí thư Đảng ủy chủ trì, là báo cáo viên triểnkhai, quán triệt nghị quyết.

            Tham dự Hội nghị, có tập thể công chức,viên chức, người lao động (chưa là đảng viên) của cơ quan và các đơn vị trựcthuộc.

            Về nội dung học tập,triển khai, quán triệt, thực hiện theo Kế hoạch số 41-KH/ĐUK ngày 15/02/2017 củaBan Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Kế hoạch số 30-KH/ĐU ngày15/02/2017 của Đảng ủy Sở Xây dựng, Đảng ủy Sở đã tổ chức nghiên cứu, quán triệtđến toàn thể công chức, viên chức và người lao động về những nội dung trọng tâmcủa Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng,ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểuhiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết 05-NQ/TW ngày01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hìnhtăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnhtranh của nền kinh tế; Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệuquả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hộitrong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kếtluận 09-KL/TW ngày 19/10/2016 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nướcnăm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm2017; Chương trình hành động của Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết Hội nghị lầnthứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)./.
Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)