Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 251
  Tổng lượt truy cập: 1340581

Danh bạ hộp thư công vụ
19/05/2018

DANH BẠ HỘP THƯ CÔNG VỤ CÔNG CHỨC SỞ XÂY DỰNG (MAIL TIỀN GIANG)

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Địa chỉ hộp thư công vụ

Ban Giám đốc

1

Huỳnh Hữu Quyền

Giám đốc

huynhhuuquyen@tiengiang.gov.vn

2

Hà Thiện Ý

Phó Giám đốc

hathieny@tiengiang.gov.vn

Văn phòng Sở

1

Nguyễn.T.Hồng Thắm

Phó Chánh VP

nguyenhongtham@tiengiang.gov.vn

2

Lê Thanh Nhân

Kế toán trưởng

lethanhnhan@tiengiang.gov.vn

3

Trần Thị Thiên Trúc

Chuyên viên

tranthientruc@tiengiang.gov.vn

4

Nguyễn Thị Thạo

Chuyên viên

nthithao@tiengiang.gov.vn

5

Dương Thị Kim So

Chuyên viên

dươngthikimso@tiengiang.gov.vn

6 Võ Châu Phú Chuyên viên vochauphu@tiengiang.gov.vn
7 Phạm Đặng Quốc Chuyên viên phamdangquoc@tiengiang.gov.vn
8 Lưu Hoàng An Ha Chuyên viên luuhoanganha@tiengiang.gov.vn

Phòng Quy hoạch - Hạ tầng

1

Vũ Đức Hùng

Trưởng phòng

vuduchung@tiengiang.gov.vn

2

Ngô Thanh Phong

Chuyên viên

ngothanhphong@tiengiang.gov.vn

3

Nguyễn Thanh Phước

Chuyên viên

nguyenthanhphuoc@tiengiang.gov.vn

4

Lương Huệ Chung

Chuyên viên

luonghuechung@tiengiang.gov.vn

Phòng Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản

1

Lê Đình Nguyên

Trưởng phòng

ledinhnguyen@tiengiang.gov.vn

2

Lê Anh Tú

Chuyên viên

leanhtu@tiengiang.gov.vn

3

Lê Minh Quang

Chuyên viên

minhquang@tiengiang.gov.vn

Phòng Quản lý hoạt động xây dựng

1

Nguyễn Văn Mẹo

Trưởng phòng

nguyenvanmeo@tiengiang.gov.vn

2

Nguyễn Thế Cường

Phó Trưởng phòng

nguyenthecuong@tiengiang.gov.vn

3

Vũ Thắng Lợi

Chuyên viên

vuthangloi@tiengiang.gov.vn

4

Lê Quang Đẳng

Chuyên viên

lequangdang@tiengiang.gov.vn

5

PhanVăn Linh

Chuyên viên chính

phanvanlinh@tiengiang.gov.vn

6

Nguyễn Thanh Mơ

Chuyên viên

nguyenthanhmo@tiengiang.gov.vn

7

Trương Minh Lý

Chuyên viên

truongminhly@tiengiang.gov.vn

8 Nguyễn Quốc Thắng Chuyên viên Nquocthang@tiengiang.gov.vn

Thanh tra Xây dựng

1

Trương Thị Thanh Thủy

Thanh tra viên

thanhthuy@tiengiang.gov.vn

2

Đặng Trần Vinh Quang

Thanh tra viên

dangtranvinhquang@tiengiang.gov.vn

3

Hà Văn Danh

Thanh tra viên

havandanh@tiengiang.gov.vn

4

Huỳnh Kim Phụng

Thanh tra viên

huynhkimphung@tiengiang.gov.vn

5

Lê Hoàng Hải

Thanh tra viên

lehoanghai@tiengiang.gov.vn

6

Nguyễn Bá Phúc

Thanh tra viên

nguyenbaphuc@tiengiang.gov.vn

7

Nguyễn Đoàn Thông

Thanh tra viên

nguyendoanthong@tiengiang.gov.vn

8

Nguyễn Phạm Duy Linh

Thanh tra viên

nguyenphamduylinh@tiengiang.gov.vn

9

Phạm Thiên Trường

Thanh tra viên

phamthientruong@tiengiang.gov.vn

10

Trần Minh Trung

Thanh tra viên

minhtrung@tiengiang.gov.vn

11

Trần Văn Hậu

Thanh tra viên

vanhau@tiengiang.gov.vn

12

Nguyễn Văn Đối

Thanh tra viên

ngvandoi@tiengiang.gov.vn

13   Nguyễn Ngọc Yến    

 

Tin liên quan