Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 9
  Tổng lượt truy cập: 310605

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020
22/08/2019

         Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Sở Xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2019 và tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngày 12/8/2019, Đảng ủy Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

          Hội nghị do đồng chí Huỳnh Hữu Quyền, Bí thư Đảng ủy chủ trì cùng các đồng chí là Đảng ủy viên và Đảng viên đang sinh hoạt tại 05 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng tham dự Hội nghị.

                                         

Đ/c Huỳnh Hữu Quyền, Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Huỳnh Hữu Quyền, Bí thư Đảng ủy thông qua báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2019 của Đảng bộ Sở Xây dựng. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ Sở đã tích cực lãnh đạo thực hiện việc tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Đảng, trong các tổ chức đoàn thể và tạo điều kiện để Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia học tập đầy đủ các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững quan điểm, chủ động, hoàn thành tốt nhiệm vụ; nội bộ chi bộ đoàn kết, chấp hành tốt những điều đảng viên không được làm; lãnh đạo các đoàn thể hoàn thành tốt các mặt hoạt động. Về nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Sở Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Sở; tích cực quan tâm công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; đồng thời chú trọng vào việc lãnh đạo thực hiện công tác dân vận, quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

          Tại Hội nghị, đồng chí Hà Thiện Ý, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã thông qua báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2019 của Đảng bộ Sở Xây dựng. Đồng thời, thông qua báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 -2020; triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhiệm kỳ 2015 -2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; sự đồng thuận trong cấp ủy, lãnh đạo Sở; với ý thức tự giác và tinh thần đoàn kết cao của tập thể đảng viên, Đảng bộ Sở Xây dựng đã thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện được các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra; thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của ngành; lãnh đạo công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, thi hành Điều lệ Đảng; luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và mối liên hệ chặt chẽ giữa Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chung; phát huy dân chủ; công tác phát triển Đảng vượt chỉ tiêu đề ra, xây dựng đội ngũ đảng viên có phẩm chất đạo đức, xây dựng các tổ chức đoàn thể và cơ quan vững mạnh; các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ được hoàn thành cơ bản đáp ứng kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

              

Đảng viên tham dự Hội nghị

          Hội nghị thống nhất cao với các báo cáo được thông qua. Đồng thời, tiến hành thảo luận dưới sự chủ trì và định hướng của đồng chí Bí thư Đảng ủy nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2019 và thời gian còn lại của nhiệm kỳ về các vấn đề liên quan đến công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Sở cùng các đơn vị trực thuộc; sắp xếp các đơn vị trực thuộc Sở; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác đoàn thể; định hướng tư tưởng cho đảng viên, quần chúng;...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Hữu Quyền, Bí thư Đảng ủy đã biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Sở Xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, đã nêu những mặt còn hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Trong đó, chú trọng vào công tác triển khai và thực hiện đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị và chương trình hành động của cấp trên; thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố công tác xây dựng Đảng, kịp thời kiện toàn, bổ sung nhân sự ở những vị trí đang khuyết; tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng đảm bảo chỉ tiêu đề ra; các chi bộ tăng cường hơn nữa công tác động viên, nhắc nhở đảng viên, quần chúng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của ngành./.