Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 100
  Tổng lượt truy cập: 1294883

Lịch Tiếp công dân của Giám đốc Sở Xây dựng năm 2019
17/04/2019

     Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tại Hội nghị tổng kết công tác tiếp công dân năm 2018 theo Thông báo số 349/TB-UBND ngày 13/12/2018, Giám đốc Sở Xây dựng xây dựng lịch tiếp công dân năm 2019, cụ thể như sau: 

Tháng

Ngày

Thứ

Địa điểm

Tháng 1

10/01/2019

Thứ Năm

Phòng tiếp dân

của Sở Xây dựng

Tháng 2

11/02/2019

Thứ Hai

Tháng 3

11/3/2019

Thứ Hai

Tháng 4

10/4/2019

Thứ Tư

Tháng 5

10/5/2019

Thứ Sáu

Tháng 6

10/6/2019

Thứ Hai

Tháng 7

10/7/2019

Thứ Tư

Tháng 8

12/8/2019

Thứ Hai

Tháng 9

10/9/2019

Thứ Ba

Tháng 10

10/10/2019

Thứ Năm

Tháng 11

11/11/2019

Thứ Hai

Tháng 12

10/12/2019

Thứ Ba

Sở Xây dựng thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết./.

 Đính kèm: Thông báo Lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan