Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Quang Cao Trai Quang Cao Trai

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 0
  Hôm nay: 4
  Tổng lượt truy cập: 239075

Cỡ chữ
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHỈ THỊ 45-CT/TW
26/10/2016

Ngày 19 tháng 5 năm 2015, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉthị số 45 – CT/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của BộChính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tìnhhình mới.

Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặttrận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhữngchủ trương, phương hướng công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã nêutrong Nghị quyết số 36-NQ/TW; đồng thời, tập trung thực hiện thật tốt những nộidung trọng tâm sau:

- Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài cần tiếp tục thểhiện đầy đủ và phát huy tốt truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc.

- NgườiViệt Nam ở nước ngoài là bộphận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Tăng cườnghơn nữa sự gắn bó của người Việt Nam ở nước ngoài đối với đất nước.

- NgườiViệt Namở nước ngoài là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữunghị giữa nước ta với các nước. Ủng hộ vàkhuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài tôn trọng pháp luật và hội nhập vào xãhội nước sở tại, nơi bà con sinh sống, hỗ trợ bà con có địa vị pháp lý vững chắc,bảo đảm cuộc sống lâu dài ở nơi cư trú. Nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ côngdân, quản lý lao động, du học sinh, người Việt Nam kết hôn với người nước ngoài.

- Đẩymạnh cải cách hành chính nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài khi về Việt Nam sinh sốngvà làm ăn. Thường xuyên tổ chức cho người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp ý kiến vàtham gia vào các sự kiện chính trị - xã hội lớn của đất nước.

- Rà soát, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách và pháp luậttạo hành lang pháp lý thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài về đầu tư, sảnxuất kinh doanh. Có chính sách thu hút, sử dụng chuyên gia, trí thức người ViệtNamở nước ngoài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Đẩy mạnhhơn nữa các hoạt động hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn, phát huybản sắc văn hoá và truyền thống dân tộc; hỗ trợ dạy và học tiếng Việt hiệu quả.

- Đổi mới,nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đối ngoại bằng nhiều hình thức phù hợp,cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho người Việt Nam ở nước ngoài về tìnhhình đất nước và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Thông qua ngườiViệt Namở nước ngoài, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền và vận động bạn bè quốc tế.

- Đa dạnghoá và nâng cao hiệu quả các hình thức tập hợp, vận động người Việt Nam ở nướcngoài, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nghiên cứu xây dựng chính sách, hỗ trợ các tổchức hội đoàn, lực lượng nòng cốt trong cộng đồng; nghiên cứu thí điểm côngnhận các chi hội người Việt Namở nước ngoài là thành viên của các tổ chức đoàn thể. Đẩy mạnh công tác khenthưởng người Việt Namở nước ngoài có công với đất nước và công tác cộng đồng.

- Kiện toànbộ máy tổ chức làm công tác đối với người Việt Namở nước ngoài; tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ; đổi mới phương thức hoạt độngvà cơ chế phối hợp triển khai công tác về người Việt Nam ở nước ngoài.

- Đảngđoàn Quốc hội chỉ đạo rà soát, bổ sung, sửa đổi, xây dựng mới các văn bản phápluật và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến người ViệtNam ở nước ngoài./.

                           (Văn phòng Sở Xây dựng)