Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 229
  Tổng lượt truy cập: 1280633

Phê duyệt Khu vực phát triển đô thị Thiên Hộ, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030.
21/09/2020

Ngày 15/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2781/QĐ-UBND  Phê duyệt Khu vực phát triển đô thị Thiên Hộ, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030, với những nội dung chủ yếu sau:

1.Tên khu vực phát triển đô thị: Khu vực phát triển đô thị Thiên Hộ, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030.

2. Cơ quan thực hiện: Sở xây dựng tỉnh Tiền Giang.

  1. Địa điểm, ranh giới, quy mô và tính chất khu vực phát triển đô thị (đính kèm thuyết minh và bản vẽ):

a. Địa điểm, ranh giới: Vị trí khu vực phát triển đô thị được xác định như sau:

             - Phía Bắc: giáp xã Hậu Mỹ Bắc B.

             - Phía Nam: giáp xã Hậu Mỹ Trinh và xã Thiện Trung.

             - Phía Đông: giáp xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy.

             - Phía Tây: giáp xã Mỹ Trung.

b. Quy mô:

- Quy mô diện tích: Khu vực lập quy hoạch có diện tích 2.738,27 ha.

- Quy mô dân số quy hoạch đến năm 2030: 18.000 - 20.000 người.

  1. . Tính chất, các chức năng chính của khu vực:

Chức năng các dự án đầu tư thuộc khu vực phát triển đô thị được tổng hợp như sau:

 

Khu vực

Tên khu vực

Diện tích (ha)

Ký hiệu

Chức năng

Địa điểm

Khu vực trung tâm

I.

Khu vực I

92,00

KV - I

Khu vực phát triển đô thị mở rộng

- Phía Đông: giáp Đường tỉnh 869.

- Phía Tây: giáp Kênh 7.

-  Phía Nam: giáp kênh Đòn Dông.

- Phía Bắc: giáp kênh Nguyễn Văn. Tiếp A.

II.

Khu vực II

67,00

KV-II

Khu vực phát triển đô thị mới

- Phía Đông: giáp kênh Triệu Út.

- Phía Tây: giáp Kênh 7.

- Phía Nam: giáp kênh Quan Cư.

- Phía Bắc: giáp kênh Đòn Dông.

III.

Khu vực III

43,00

KV-III

Khu vực phát triển đô thị mới

- Phía Đông: giáp Kênh 7.

- Phía Tây: giáp đường số 9.

- Phía Nam: giáp kênh Mười Ơn.

- Phía Bắc: giáp kênh Nguyễn Văn. Tiếp A.

Khu vực ngoài trung tâm

IV.

Khu vực IV

2.536,27

KV-IV

Khu dân cư, đất nông nghiệp và dự trữ phát triển

- Phía Đông: giáp Kênh 9.

- Phía Tây: giáp Kênh Bằng Lăng.

- Phía Nam: giáp kênh Bảy Thước.

- Phía Bắc: giáp kênh Nguyễn Văn Tiếp A.

  1. . Danh mục các dự án trong khu vực phát triển đô thị:

- Dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật: Phụ lục I

- Dự án phát triển hạ tầng xã hội: Phụ lục II

- Dự án phát triển đô thị: Phụ lục III

4. Thời hạn thực hiện dự kiến:

Thời hạn thực hiện dự kiến trong 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Từ năm 2020 đến năm 2025.

- Giai đoạn 2: Từ năm 2026 đến năm 2030.

5. Sơ bộ khái toán, dự kiến các nguồn lực đầu tư cho phát triển đô thị:

  1. . Sơ bộ khái toán:
  2. ơ bộ tổng vốn đầu tư khu vực phát triển đô thị Thiên Hộ, huyện Cái bè, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030 là 1.698.272,63 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách Nhà nước: 734.302,28 triệu đồng, bao gồm:

+ Giai đoạn 1 (từ năm 2020 đến năm 2025): 307.334,18 triệu đồng.

+ Giai đoạn 2 (từ năm 2026 đến năm 2030): 426.968,09 triệu đồng.

- Kêu gọi đầu tư: 963.970,35 triệu đồng, bao gồm:

+ Giai đoạn 1 (từ năm 2020 đến năm 2025): 502.075,37 triệu đồng.

+ Giai đoạn 2 (từ năm 2026 đến năm 2030): 461.894,97 triệu đồng.

b. Dự kiến các nguồn lực đầu tư:

Nguồn vốn đầu tư cho phát triển đô thị đề xuất từ các nguồn sau:

- Nguồn vốn ngân sách nhà nước, xã hội hóa.

- Nguồn vốn của các nhà đầu tư huy động đầu tư các dự án phát triển đô thị.

- Các nguồn vốn khác.

(Sở Xây dựng)