Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 58
  Tổng lượt truy cập: 311236

Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đến năm 2035
15/06/2018

Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đến năm 2035, với các nội dung như sau:

 

Về phạm vi và ranh giới lập quy hoạch

Bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thị xã Cai Lậy bao gồm 16 đơn vị hành chính với 06 phường (Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 4, Phường 5, Phường Nhị Mỹ) và 10 xã (xã Tân Bình, Mỹ Phước Tây, Mỹ Hạnh Đông, Mỹ Hạnh Trung, Tân Phú, Tân Hội, Nhị Quý, Thanh Hòa, Phú Quý, Long Khánh) với quy mô diện tích tự nhiên là 14.101,24 ha.

Về tính chất

- Là trung tâm tổng hợp về kinh tế, văn hoá, y tế, giáo dục - đào tạo khu vực phía Tây của tỉnh Tiền Giang.

- Là đầu mối giao thông thủy bộ quan trọng của vùng đồng bằng sông Cữu Long.

- Là đô thị loại III trực thuộc tỉnh; là một trong những trung tâm đô thị phát triển trên hành lang kinh tế QL.1 của vùng ĐBSCL, là đô thị đầu mối, trung chuyển trên tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ.

Về ranh giới lập quy hoạch:

- Phía Bắc giáp huyện Tân Phước.

- Phía Tây và Phía Nam giáp huyện Cai Lậy.

- Phía Đông giáp huyện Châu Thành

Về dự báo quy mô dân số:

- Đến năm 2025: Dân số toàn đô thị 140.000 người.

- Đến năm 2035: Dân số toàn đô thị 180.000 người.

Về dự báo quy mô đất xây dựng đô thị:

- Đến năm 2025: Quy mô đất xây dựng đô thị khoảng 650 ha với chỉ tiêu bình quân khoảng 90 m2/ người.

- Đến năm 2035: Quy mô đất xây dựng đô thị khoảng 1.000 ha với chỉ tiêu bình quân khoảng 100 m2/ người.

Về Các chi tiêu kinh tế kỹ thuật:

- Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án được lấy theo chỉ tiêu đô thị loại III giai đoạn 2018-2025, và hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại III giai đoạn 2026-2035.

- Các chỉ tiêu hạ tầng xã hội: Tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

- Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật: Xem xét cụ thể trong quá trình triển khai lập quy hoạch để phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu phát triển của từng khu vực phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.

                          xem chi tiết