Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 58
  Tổng lượt truy cập: 311236

Tài liệu hướng dẫn về Chỉ số cấp phép xây dựng
02/04/2019

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Bộ Xây dựng đã phối hợp với Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương - Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Tài liệu phân tích về Chỉ số Cấp phép xây dựng và một số định hướng cải thiện cho Việt Nam. Sở Xây dựng Tiền Giang xin thông tin tài liệu hướng dẫn này tới các cơ quan đơn vị để tham khảo.

Ngoài ra, trong thời gian qua, Bộ Xây dựng và Bộ Công an đã xây dựng Quy chế phối hợp số 01/QCPH-BCA-BXD ngày 13/02/2018 trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình; đồng thời, trên thực tế đã triển khai thực hiện song song các thủ tục trong lĩnh vực  xây dựng và các thủ tục về phòng cháy, chữa cháy để giảm thời gian cấp phép xây dựng, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

Tài liệu đính kèm:

BXD_621-BXD-PC_29032019.signed.pdf  . Tải về

Tai lieu huong dan chi so CPXD . Tải về

 (Văn phòng Sở)