Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 56
  Tổng lượt truy cập: 311234

Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính
31/03/2020

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và Công văn số 1294/UBND-VHXH ngày 27/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tạm ngừng các hoạt động tập trung đông người để phòng chống dịch Covid-19, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân hạn chế việc thực hiện nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở.

Khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân thực hiện việc nộp hồ sơ thông qua một trong hai cách sau (Trừ các trường hợp đặc biệt không thể sử dụng 02 cách này):

- Cách 1: Nộp hồ sơ trực tuyến (online) thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (https://dichvucong.tiengiang.gov.vn) đối với các thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4.

- Cách 2: Gửi hồ sơ và nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích (nộp hồ sơ và nhận kết quả qua bưu điện). Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân khi gửi hồ sơ qua Bưu điện vui lòng ghi địa chỉ ngoài bì thư như sau: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang - Quầy số 4.

Trong quá trình nộp hồ sơ hoặc có thắc mắc liên quan đến giải quyết các thủ tục hành chính, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân vui lòng liên hệ số điện thoại 0273 399 3844 để được hướng dẫn.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân phối hợp thực hiện tốt các nội dung trên./.

Đính kèm Công văn 693/SXD-VP ngày 31/3/2020