Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 58
  Tổng lượt truy cập: 311236

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và Cải cách hành chính
20/05/2020

Một số nội dung trong Thông báo kết luận số 116/TB-UBND ngày 06/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị trực tuyến ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính:

Để nâng Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong năm nay và các năm tiếp theo, các cơ quan, đơn vị phải kịp thời rà soát kết quả các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Bộ Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan chưa đạt điểm hoặc chưa đạt điểm tối đa năm 2019. Phân công trách nhiệm cụ thể cho tập thể, cá nhân có liên quan tham mưu giải pháp khắc phục kịp thời, phải cải thiện thứ hạng trong năm nay và những năm tiếp theo. 

   Các ngành, các cấp đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh; triển khai thực hiện thanh toán trực tuyến nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến, hạn chế việc người dân, doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp với công chức, cơ quan hành chính nhà nước; từng bước xây dựng thành công chính quyền điện tử. 

Tham mưu việc nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu các ngành, có xem xét ưu tiên các dữ liệu nền tảng phục vụ chia sẻ, cung cấp thông tin cho các ngành khác. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê bình các sở, ban, ngành thực hiện kém việc ứng dụng công nghệ thông tin qua kết quả thi đua chuyên đề công nghệ thông tin vào cuối năm.

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho người dân, tuyên truyền cho người dân qua ứng dụng công nghệ thông tin về phòng chống tội phạm, thủ tục hành chính, biến đổi khí hậu… góp phần cải thiện chỉ số PAPI, tạo các cuộc vận động lớn về thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin cho người dân.

Bưu điện tỉnh tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả, có giải pháp nâng chất việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Kết luận số 116/TB-UBND ngày 06/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.