Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 256
  Tổng lượt truy cập: 1340586

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
15/01/2020

Sở Xây dựng Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

a) Tên đơn vị: Sở Xây dựng Tiền Giang.

b) Địa chỉ: Số 4, đường Lê Lợi, Phường 1, thành phố Mỹ Tho.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng và giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

a) Tên tài sản: căn nhà tại số 138, đường Trưng Trắc, phường 1, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

b) Số lượng, chất lượng và giá khởi điểm của tài sản đấu giá (có Phương án đấu giá kèm theo).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Các tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí cụ thể như sau:

a) Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá: có trụ sở, địa chỉ rõ ràng; có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá tài sản.

b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

c) Đảm bảo năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.

đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp hoặc Sở Tư pháp công bố.

e) Cam kết bảo mật thông tin về người đăng ký tham gia đấu giá và thực hiện đúng trình tự, thủ tục về đấu giá tài sản theo quy định.

4. Số lượng, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

a) Số lượng hồ sơ đăng ký tham gia: 01 (một) bộ hồ sơ.

b) Thời gian nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính, kể từ lúc 08 giờ 00 phút, ngày 16/01/2020 đến 16 giờ 30 phút, ngày 22/01/2020.

c) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Sở Xây dựng Tiền Giang – Số 4 Lê Lợi, Phường 1, thành phố Mỹ Tho. Số điện thoại: 0273. 3881.790.

Gửi kèm: - Công văn 106/TB-SXD ngày 15/01/2020

                - Phương án đấu giá cho thuê tài sản./.