Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 55
  Tổng lượt truy cập: 311233

Tiền Giang: Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh
21/01/2019

Ngày 20/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, quy chế phối hợp gồm có 04 chương và 19 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2019, với các nội dung cơ bản như sau:

- Trách nhiệm của Sở Xây dựng: Chỉ đạo Chánh Thanh tra Sở Xây dựng quản lý, điều hành các Đội thanh tra xây dựng kiểm tra thường xuyên hoặc phối hợp xử lý kịp thời những hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.

- Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện: Chỉ đạo Phòng chuyên môn có chức năng quản lý lĩnh vực xây dựng cấp huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tốt công tác phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Đội Thanh tra Xây dựng thuộc Thanh tra Sở Xây dựng hoàn thành nhiệm vụ; ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền khi Đội Thanh tra Xây dựng trình.

- Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng cấp xã và tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn mình quản lý.

Ngoài ra, quy chế còn quy định trách nhiệm của Công an tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin - Truyền thông và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Việc ban hành quy chế góp phần thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch xây dựng, làm cơ sở để phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh được tốt hơn.

          Đính kèm: Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

                                                                               Thanh tra xây dựng