Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 58
  Tổng lượt truy cập: 311236

Tiền Giang: Phê duyệt Khu vực phát triển đô thị thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè đến năm 2030.
10/10/2018

Ngày 03/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 2825/QĐ-UBND về việc phê duyệt Khu vực phát triển đô thị thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030;

Theo đó, Khu vực phát triển đô thị thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè được phê duyệt với một số nội dung chủ yếu như sau:

- Về địa điểm, ranh giới:

Khu vực phát triển đô thị thị trấn Cái Bè nằm trong phạm vi quy hoạch chung thị trấn đã được phê duyệt, bao gồm thị trấn Cái Bè hiện hữu và 2 ấp An Ninh, An Hòa của xã Đông Hòa Hiệp.

Phạm vi ranh giới theo quy hoạch chung thị trấn có tổng diện tích 918,26ha bao gồm: Thị trấn Cái Bè hiện hữu và hai ấp An Ninh, An Hòa của xã Đông Hòa Hiệp.

- Về quy mô:

Trên cơ sở các khu đô thị theo quy hoạch chung thị trấn đã duyệt, đề xuất thị trấn Cái Bè được phân chia thành 03 khu vực phát triển đô thị với tổng diện tích 595,0 ha như sau:

STT

Tên khu vực phát triển đô thị

Diện tích

(ha)

Địa điểm

1

Khu A

159,5

- Phía Bắc và phía Đông giáp sông Cái Bè;
- Phía Nam giáp sông Tiền;
- Phía Tây giáp xã Hòa Khánh và xã Đông Hòa Hiệp

2

Khu B

181,5

- Phía Bắc giáp xã Phú An, huyện Cai Lậy;
- Phía Đông và phía Nam giáp sông Cái Bè;
- Phía Tây giáp xã  Đông Hòa Hiệp

3

Khu C

254,0

- Phía Tây giáp sông Cái Bè;
- Phía Nam giáp sông Tiền;
- Phía Đông và phía Bắc giáp đất sản xuất nông nghiệp.

 

Tổng cộng

595,0

 

Khu vực phát triển đô thị thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030 được phê duyệt là cơ sở để huyện Cái Bè triển khai thực hiện các dự án đầu tư trong khu vực phát triển đô thị của huyện./.

              Xem chi tiết nội dung Quyết định số 2825/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh.