Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 254
  Tổng lượt truy cập: 1340584

Tọa đàm về “Dân vận khéo - Quy chế dân chủ ở cơ sở - Dân vận chính quyền” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
22/08/2019

Thực hiện Kế hoạch số 128-KH/ĐUK ngày 03/5/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về thực hiện công tác Dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 và Kế hoạch số 76-KH/ĐU ngày 11/7/2019 của Đảng ủy Sở Xây dựng, ngày 19/8/2019, Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức buổi Tọa đàm về “Dân vận khéo - Quy chế dân chủ - Dân vận chính quyền” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

          Buổi Tọa đàm do đồng chí Huỳnh Hữu Quyền, Bí thư Đảng ủy chủ trì. Tham dự Tọa đàm, có đồng chí Đặng Quốc Dũng - Đảng ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang cùng các đồng chí là Đảng ủy viên và Đảng viên đang sinh hoạt tại 05 Chi bộ cùng đại diện các đoàn thể trực thuộc và quần chúng ưu tú là đối tượng đảng.

                           

Đ/c Huỳnh Hữu Quyền - Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc Tọa đàm

          Về nội dung, buổi Tọa đàm với 09 bài tham luận của 05 Chi bộ và 04 Công đoàn cơ sở trực thuộc với các chủ đề: “Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”; “Phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”; “Học tập và làm theo Bác về công tác dân vận”; “Thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật”; “Chủ trương của Đảng về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay”; “Phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở”; “Tham mưu giỏi,  phục vụ tốt”; “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc”; “Dân vận chính quyền, thực tiễn và những vấn đề đặt ra”. Các bài tham luận được đảng viên trình bày tại buổi Tọa đàm gắn với tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII. Bên cạnh đó, các đoạn phim tư liệu về Bác Hồ và công tác dân vận cũng đã được lồng ghép vào chương trình Tọa đàm. Trong không khí giao lưu, đoàn kết, gắn bó, các đảng viên đã tích cực trình bày tham luận và phát biểu ý kiến thảo luận mang tính thực tiễn cao dưới sự định hướng và điều hành của đồng chí Bí thư Đảng ủy.

                            

Đảng viên tham dự và phát biểu tại Tọa đàm

          Buổi Tọa đàm đã góp phần ôn lại và phát huy truyền thống vẻ vang 89 năm công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2019); đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, các chi bộ trực thuộc và các đoàn thể cơ quan, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị trực thuộc về vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị; góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của Đảng ủy, các chi bộ, đoàn thể và quán triệt tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII trong đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; tăng cường chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

          Phát biểu chỉ đạo tại buổi Tọa đàm, đồng chí Đặng Quốc Dũng - Đảng ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của buổi Tọa đàm từ công tác tổ chức đến chất lượng các bài tham luận, ý kiến phát biểu và mô hình lồng ghép nội dung dân vận với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đồng thời, đề nghị Đảng ủy Sở Xây dựng tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa việc tổ chức các buổi Tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề về công tác Dân vận, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới./.

                                                                               (Văn phòng Sở Xây dựng)