Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 238895

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Triển khai Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 02/11/2015 của Bộ Xây dựng
21/03/2016

Thực hiện Công văn số 621/UBND-ĐTXD ngày 23/02/2016 của UBNDtỉnh về việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng; ngày16/3/2016, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 209/SXD-QLXD, nội dung  văn bản thông báo đến các cơ quan, đơn vị đểthực hiện Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 02/11/2015 của Bộ Xây dựng về việc đảm bảoan toàn trong thi công xây dựng. Nội dung Chỉ thị:

 - Đối với nhà thầu thi công xây dựng:Tuyệt đối tuân thủ các quy định kỹ thuật và pháp luật về an toàn trong thi côngxây dựng. Trong đó, đặc biệt lưu ý về đảm bảo an toàn kết cấu giàn giáo; đảmbảo an toàn đối với máy, thiết bị nâng hạ; bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêmnhiệm làm công tác an toàn phù hợp với quy mô, mức độ rủi ro xảy ra tai nạn laođộng của công trường theo quy định; tổ chức huấn luyện và phổ biến các quy địnhvề an toàn cho người lao động. Đối với các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt vềan toàn thì người lao động phải được cấp Chứng chỉ huấn luyện an toàn lao độngtheo quy định của pháp luật về an toàn lao động; lập phương án xử lý, ứng cứukhẩn cấp khi xảy ra sự cố mất an toàn trong quá trình thi công xây dựng.

- Đối với chủ đầu tư, nhàthầu giám sát thi công xây dựng: Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiệnbiện pháp thi công, biện pháp đảm bảo an toàn của nhà thầu thi công xây dựng;Kiên quyết dừng thi công và yêu cầu nhà thầu thi công khắc phục khi phát hiệndấu hiệu vi phạm các quy định về an toàn trong thi công xây dựng và có chế tàixử phạt trong hợp đồng nếu để xảy ra mất an toàn.

- Đối với các cơ quan chuyên môn về xây dựng: Duy trìthường xuyên việc hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý an toàn, vệ sinh laođộng trong thi công xây dựng công trình; Kết hợp kiểm tra công tác an toàn laođộng với kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình xây dựng thuộc đối tượngcơ quan quản lý nhà nước kiểm tra (khoản 8 Điều 34 Nghị định số59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xâydựng); Tăng cường thanh tra và xử lý nghiêm các chủ thể vi phạm quy định củapháp luật về an toàn trong thi công xây dựng công trình; Rà soát, sửa đổi và bổsung các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn kỹ thuật an toàn theo phạmvi nhiệm vụ, quyền hạn của mình để nâng cao hiệu quả việc phòng ngừa, giảmthiểu rủi ro cho người lao động; Báo cáo về tình hình an toàn lao động trongthi công xây dựng theo quy định tại các Thông tư của Bộ Xây dựng: Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012, Quy định chế độ báo cáothống kê tổng hợp ngành Xây dựng và Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010, Quy định về an toàn laođộng trong thi công xây dựng công trình.

        Chỉ thị 01/CT-BXD ngày 02/11/2015 được đăng tại địa: http:// sxd.tiengiang.gov.vn - Mục văn bản quy phạm pháp luật.       

                                                                                                                                       (Trúc. Văn phòng Sở Xây dựng)

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)