Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 56
  Tổng lượt truy cập: 311234

Triển khai quy định Sử dụng vật liệu xây không nung theo quy định tại Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
28/02/2018

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 6181/UBND-ĐTXD ngày 25/12/2017 về việc triển khai thực hiện Thông tư quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng, trong đó Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai nội dung Thông tư nêu trên đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện theo đúng quy định của Bộ Xây dựng.

Qua rà soát một số nội dung của Thông tư và văn bản liên quan như sau:

- Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng, quy định:

1. Các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn vay của doanh nghiệp có vốn nhà nước lớn hơn 30% phải sử dụng vật liệu xây không nung trong tổng số vật liệu xây với tỷ lệ như sau:

a) Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh: sử dụng 100%;

b) Các tỉnh đồng bằng Trung du Bắc bộ; các tỉnh vùng Đông Nam bộ: Tại các khu đô thị từ loại III trở lên sử dụng tối thiểu 90%, tại các khu vực còn lại sử dụng tối thiểu 70%;

c) Các tỉnh còn lại: Tại các đô thị từ loại III trở lên phải sử dụng tối thiểu 70%, tại các khu vực còn lại phải sử dụng tối thiểu 50%.

- Theo Công văn số 3728/UBNĐ-ĐTXD ngày 09/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sử dụng vật liệu nung đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh:

Trong thời gian chờ hướng dẫn của Bộ Xây dựng, để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình xây dựng các công trình, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

-  Các công trình đang triển khai trong năm 2017, cho phép chủ đầu tư rà soát lại từng công trình và chuyển đổi từ vật liệu xây không nung sang sử dụng gạch đất sét nung đối với công trình từ cấp III trở lên. Chủ đầu tư tự rà soát và điều chỉnh dự toán phát sinh tăng, giảm theo quy định. 

-  Các công trình từ cấp III, cấp II, cấp I triển khai năm 2018, cho phép sử dụng gạch đất sét nung trong lập, thẩm định, trình phê duyệt dự án và triển khai các bước tiếp theo.

-  Đối với các công trình còn lại (công trình cấp IV, hàng rào), tiếp tục sử dụng vật liệu xây không nung theo lộ trình đã ban hành kèm theo Quyết định 3040/QĐ-UBND ngày 02/12/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.”.

Từ nội dung nêu trên, việc sử dụng vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đối với các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn vay của doanh nghiệp có vốn nhà nước lớn hơn 30% thực hiện như sau:

1.  Kể từ ngày 01/02/2018 (ngày Thông tư số 13/2017/TT-BXD có hiệu lực thi hành), các công trình triển khai lập, thẩm định, trình phê duyệt dự án, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật năm 2018 và triển khai các bước tiếp theo phải thực hiện theo Thông tư số 13/2017/TT-BXD.

2. Xử lý chuyển tiếp

2.1. Các công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật trước ngày 01/02/2018 thì thực hiện theo Công văn số 3728/UBNĐ-ĐTXD ngày 09/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.2.  Các công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật nhưng chưa khởi công xây dựng mà phải phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật sau ngày 01/02/2018:

a) Trường hợp không thay đổi thiết kế xây dựng công trình thì thực hiện như thiết kế xây dựng công trình đã được phê duyệt;

b) Trường hợp thay đổi thiết kế xây dựng công trình thì phải sử dụng vật liệu xây không nung trong tổng số vật liệu xây với tỷ lệ theo mục 1 của Công văn này đối với phần công trình có thay đổi thiết kế xây dựng.

    3. Các nội dung liên quan khác: thực hiện theo Thông tư số  13/2017/TT-BXD

                                                               ( Phòng Quản lý Xây dựng)

  

      -Xem chi tiết công văn số 173/SXD-QLXD ngày 31/01/2018 của Sở Xây dựng về sử dụng vật liệu xây không nung theo quy định Thông tư 13/2017/TT-BXD

     - Xem chi tiết công văn số 6181/UBND-ĐTXD của UBND tỉnh về triển khai Thông tư quy định về sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.

   - Xem chi tiết Công văn 3728/UBND-ĐTXD của UBND tỉnh ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh về sử dụng vật liệu xây dựng nung đối với công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

 - Thông tư 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 Thông tư quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng