Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 50
  Tổng lượt truy cập: 311228

Triển khai Quyết định 84/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030 và Thông tư số 01/2018/TT-BXD về Chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh
02/06/2018

Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 84/QĐ-TTg, ngày 19/01/2018.

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch: Tạo lập và phát triển đô thị tăng trưởng xanh ở Việt Nam nhằm thúc đẩy chuyển dịch mô hình tăng trưởng kinh tế đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo phát triển kinh tế khu vực đô thị nhanh, hiệu quả, bền vững, góp phần tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nâng cao năng lực chống chịu ứng phó biến đổi khí hậu của hệ thống các đô thị, đóng góp cho cam kết quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được huy động từ các nguồn: Vốn tài trợ quốc tế và trong nước, vay vốn ODA, vốn doanh nghiệp, vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

 xem chi tiết Quyết định 84/QĐ-TTg ngày 19/01/2018

xem chi tiết Thông tư 01/2018/TT-BXD ngày 05-01-2018