Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 58
  Tổng lượt truy cập: 311236

Triển khai Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
02/10/2018

       Ngày 20/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp về chế độ báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2018, gồm các nội dung cơ bản sau:

       - Quy định công tác phối hợp trong xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được thực hiện trên cơ sở cung cấp thông tin, báo cáo theo các biểu mẫu quy định tại Điều 13 Nghị định số 117/2015/NĐ-CP của Chính phủ căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

       - Xác định nội dung, phương thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác phối hợp, cung cấp các thông tin về xây dựng, quản lý, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản để đảm bảo chất lượng và tiến độ báo cáo của các cơ quan, đơn vị.

       - Quy định nội dung thực hiện trong công tác phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý của các đơn vị liên quan.

       Việc ban hành Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ sở để thực hiện tốt việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP  ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2016.

         Nội dung Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

                                                (Văn phòng Sở Xây dựng)