Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 52
  Tổng lượt truy cập: 311230

Triển khai Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/03/2017 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng nông thôn
04/06/2018

             Ngày 01 tháng 3 năm 2017 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng nông thôn. Thông tư này hướng dẫn thực hiện về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn; hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn;

              Thông tư số 02/2017/TT-BXD có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2017 và thay thế cho Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 04/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới; Thông tư Liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTNMT ngày 28/10/2011 của Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

                 Sở Xây dựng triển khai đến các sở, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã Phòng Kinh tế Hạ tầng các huyện; Phòng Quản lý đô thị thành phố, thị xã nghiên cứu tổ chức thực hiện.

                   Nội dung Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày ngày 01 tháng 3 năm 2017 được đăng tải trên website của Sở Xây dựng.

                                                                                                                       ( Phòng Quy hoạch Hạ tầng)