Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 258
  Tổng lượt truy cập: 776807

Triển khai Thông tư số 10/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng
05/05/2019

        Ngày 26/12/2018, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 10/2018/TT-BXD về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

      Sở Xây dựng thông báo Thông tư số 10/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/02/2019 đến các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy để nghiên cứu, triển khai thực hiện.

     Đính kèm: Thông tư số 10/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng