Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 3
  Tổng lượt truy cập: 238768

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng.
04/05/2016

Ngày 29/4/2016, Sở Xây dựng banhành văn bản số 421/SXD-QLXD về việc triển khai thực hiện các Thông tư của BộXây dựng, cụ thể:

- Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vềcác công trình hạ tầng kỹ thuật. Thông tư có hiệu lực ngày 01/5/2016.

- Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhàchung cư. Thông tư có hiệu lực ngày 02/04/2016.

- Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày10/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựngvà hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Thông tư có hiệulực ngày 15/5/2016

- Thông tư số 04/2016/TT-BXD ngày10/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định Giải thưởng về chất lượng côngtrình xây dựng. Thông tư có hiệu lực ngày 15/5/2016

- Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày10/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trongquản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tư có hiệu lực ngày 01/5/2016.

- Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày10/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầutư xây dựng. Thông tư có hiệu lực ngày 01/5/2016.

- Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày10/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xâydựng. Thông tư có hiệu lực ngày 01/5/2016

- Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày10/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tưvấn xây dựng. Thông tư có hiệu lực ngày 01/5/2016

- Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày10/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng côngtrình. Thông tư có hiệu lực ngày 01/5/2016

- Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày10/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốcgiới theo quy hoạch xây dựng. Thông tư có hiệu lực ngày 30/4/2016

Các Thông tư trên được đăng tảitrên cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tại địa chỉ http://sxd.tiengiang.gov.vn. Mục Vănbản quy phạm pháp luật

                                                                       (Ban biên tập Sở Xây dựng)
Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)