Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 58
  Tổng lượt truy cập: 311236

Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử.
20/05/2020

              Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Để thực hiện có hiệu quả Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ, lãnh đạo Sở chỉ đạo quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức cơ quan; tổ chức thi hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; chỉ đạo việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử tuân thủ theo quy trình, làm rõ trách nhiệm của công chức, trong từng quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh và các hệ thống thông tin một cửa điện tử chuyên ngành để phản hồi cho tổ chức, cá nhân, bảo đảm việc phân công khoa học, các nội dung phản hồi chính xác, đúng thời hạn. Bên cạnh đó, cần kiểm soát chặt chẽ việc cung cấp TTHC trên môi trường điện tử theo đúng quy định, trong đó bao gồm quá trình lập danh mục, rà soát, đơn giản hóa, lựa chọn các giải pháp cung cấp TTHC trên môi trường điện tử để việc thực hiện có hiệu quả, thuận tiện cho người dùng, tránh lãng phí.

              Mặt khác, đối với các TTHC đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt triển khai xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, các phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức chạy thử nghiệm, hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, trong đó bảm bảo việc đồng thời trả kết quả TTHC bản điện tử cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

              Ngoài ra, Sở đã chỉ đạo công chức giải quyết TTHC đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao từ bản chính hoặc kiểm tra, xác thực kết quả chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và nắm bắt kịp thời về những vấn đề phát sinh trong triển khai thực hiện để phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

              Nội dung chi tiết Nghị định số 45/2020/NĐ-CP

                                                          (Văn phòng Sở Xây dựng)