Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 93
  Tổng lượt truy cập: 194286

Chi tiết tin


Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng
4/5/2016


                Ngày 23 tháng 3năm 2016, Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang ban hành văn bản số 237/SXD-QHHT về việctriển khai thực hiện Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng;

Thông tư  này ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vềcông trình hạ tầng kỹ thuật; trong đó Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trìnhhạ tầng kỹ thuật, mã số QCVN 07:2016/BXD bao gồm 10 phần:

- QCVN 07-1:2016/BXD Công trình cấp nước;

- QCVN 07-2:2016/BXD Công trình thoátnước;

- QCVN 07-3:2016/BXD Công trình hào vàTuy nen kỹ thuật;

- QCVN 07-4:2016/BXD Công trình giaothông;

- QCVN 07-5:2016/BXD Công trình cấpđiện;

- QCVN 07-6:2016/BXD Công trình cấpxăng dầu, khí đốt;

- QCVN 07-7:2016/BXD Công trình chiếusáng;

- QCVN 07-8:2016/BXDCông trình viễn thông;

- QCVN 07-9:2016/BXDCông trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng;

- QCVN 07-10:2016/BXD Công trình nghĩatrang.

Thông tư  có hiệu lực thi hành kểtừ ngày 01/5/2016 và thay thế Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 của Bộ Xây dựng ban hành Quychuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, mã số QCVN07:2010/BXD.

            Theo đó, Sở Xây dựng thông báo đến các Sở, ban ngành cấp tỉnh, Ủy bannhân dân các huyện, thành phố, thị xã để nghiên cứu, triển khai thực hiện./.                                                                                                                  (T. Trúc)