Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 310597

BỒI DƯỠNG CHUYÊN SÂU VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ
07/11/2019

Ngày 05/11/2019, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng phối hợp với Sở Xây dựng Tiền Giang tổ chức lớp Bồi dưỡng chuyên sâu về “Quản lý dự án đầu tư xây dựng” “Quản lý trật tự xây dựng đô thị” theo Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý về xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức và lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp” (gọi tắt là Đề án 1961) tại tỉnh Tiền Giang. Học viên tham gia khóa bồi dưỡng gồm lãnh đạo và công chức chuyên môn các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo phòng và công chức chuyên môn phụ trách lĩnh vực đầu tư xây dựng thuộc Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; công chức lãnh đạo, chuyên môn Trung tâm Phát triển quỹ đất và Đầu tư xây dựng hạ tầng tỉnh và các Ban Quản lý dự án thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị; lãnh đạo và công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị, Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố, thị xã; lãnh đạo và viên chức các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai giảng khóa bồi dưỡng, ông Hà Thiện Ý, Phó Giám đốc Sở Xây dựng khẳng định: Đi cùng với sự tăng trưởng kinh tế, công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và việc quản lý, kiểm soát quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch đã được duyệt và thực hiện nhiệm vụ phát triển đô thị theo kế hoạch của tỉnh đòi hỏi vai trò, năng lực điều hành, quản lý của đội ngũ lãnh đạo, quản lý ngành Xây dựng. Do vậy, học viên tham gia khóa bồi dưỡng cần nghiêm túc học tập, tích cực và chủ động để nắm vững kiến thức các nội dung của chương trình bồi dưỡng để hoàn thành tốt khóa học.

Ông Hà Thiện Ý - Phó Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

Chương trình bồi dưỡng diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 05/11/2019 đến ngày 08/11/2019). Về quản lý dự án đầu tư xây dựng, bao gồm các chuyên đề như: Kỹ năng lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; kỹ năng quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng; kỹ năng quản lý tiến độ, quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng; thanh quyết toán vốn dự án đầu tư xây dựng. Về quản lý trật tự xây dựng đô thị, gồm các chuyên đề: Nhận diện các hành vi vi phạm trật tự xây dựng và kỹ năng lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; nguyên tắc, trình tự, thủ tục xử phạt và kỹ năng xác định thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; thực hiện cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng; kỹ năng tiếp nhận thông tin vụ việc và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong khóa bồi dưỡng, các học viên và giảng viên đã cùng nhau trao đổi, thảo luận những tình huống nảy sinh trong công tác quản lý xây dựng và đô thị tại địa phương. Với nội dung chuyên đề thiết thực, giảng viên có kiến thức chuyên môn sâu và kinh nghiệm thực tiễn, chia sẻ nhiều kinh nghiệm hữu ích giúp cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng của tỉnh Tiền Giang thực hiện tốt công tác quản lý xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.