Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 58
  Tổng lượt truy cập: 311236

Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng (thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng) năm 2019
15/10/2019

     Thực hiện Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 24/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.  Ngày 15/10/2019, Sở Xây dựng ban hành kế hoạch số 2105/KH-SXD về tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng (thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng) năm 2019.

Cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh gửi phiếu đăng ký tham gia đối thoại theo mẫu ban hành kèm theo Kế hoạch 2105/KH-SXD đến địa chỉ Văn phòng Sở Xây dựng Tiền Giang, số 4- Lê Lợi,  Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang hoặc gửi qua địa chỉ email: sxd@tiengiang.gov.vn, vanphongsxdtg@gmail.com. Thời gian gửi phiếu đăng ký từ ngày 15/10/2019 đến ngày 24/10/2019.

* Hội nghị đối thoại sẽ được tổ chức theo hình thức đối thoại trực tiếp:

- Phiếu đăng ký tham gia đối thoại đúng nội dung, gửi đúng thời gian quy định sẽ được trả lời, giải đáp trực tiếp tại Hội nghị đối thoại. Các trường hợp đã gửi phiếu đăng ký tham gia đối thoại nhưng vắng mặt tại Hội nghị (có báo đến Ban tổ chức Hội nghị và cung cấp địa chỉ cụ thể), Sở Xây dựng sẽ gửi kết quả trả lời, giải đáp qua đường bưu điện.

- Những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức tại Hội nghị về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng nếu vượt quá thẩm quyền, Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết và trả lời đến cá nhân, tổ chức bằng văn bản cụ thể sau khi có ý kiến giải quyết của cấp có thẩm quyền.

*Nội dung đối thoại

- Giải đáp những khó khăn, vướng mắc của cá nhân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng về các lĩnh vực: giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, quản lý hoạt động xây dựng, hoạt động xây dựng, nhà ở và công sở, quy hoạch xây dựng - kiến trúc, kinh doanh bất động sản, hạ tầng kỹ thuật.

- Tiếp thu các sáng kiến, giải pháp, kiến nghị, đề xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Lưu ý: Hội nghị không thực hiện đối thoại những nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực xây dựng.

* Thời gian, địa điểm

- Thời gian thực hiện:

STT

Nội dung thực hiện

Thời gian

Chủ trì thực hiện

Phối hợp thực hiện

1

Tiếp nhận phiếu đăng ký tham gia đối thoại của cá nhân, tổ chức

Từ ngày 15/10/2019 đến ngày 24/10/2019

Văn phòng Sở

Cá nhân, tổ chức

2

Phân loại, chuyển phiếu đăng ký tham gia đối thoại đến các phòng chuyên môn thuộc Sở

25/10/2019

Văn phòng Sở

Các phòng chuyên môn thuộc Sở

3

Tham mưu trả lời, giải quyết nội dung phản ánh, kiến nghị theo phiếu đăng ký tham gia đối thoại

Từ ngày 26/10/2019 đến ngày 01/11/2019

Các phòng chuyên môn thuộc Sở

Văn phòng Sở

4

Tổng hợp nội dung tham gia đối thoại

Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 05/11/2019

Văn phòng Sở

Các phòng chuyên môn thuộc Sở

5

Trình duyệt nội dung đối thoại

06/11/2019

Giám đốc Sở

Văn phòng Sở

6

Phát hành giấy mời tham dự Hội nghị đối thoại

07/11/2019

Văn phòng Sở

Các phòng chuyên môn thuộc Sở

7

Tổ chức Hội nghị đối thoại

Dự kiến ngày 20/11/2019

Giám đốc Sở

Các Phó Giám đốc, Văn phòng Sở, các phòng chuyên môn thuộc Sở

8

Báo cáo kết quả Hội nghị đối thoại

Sau ngày tổ chức Hội nghị

Văn phòng Sở

Các phòng chuyên môn thuộc Sở

- Địa điểm: Phòng họp Sở Xây dựng (Số 4, đường Lê Lợi, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Đính kèm: Nội dung chi tiết Kế hoạch số 2105/KH-SXD

                                             Mẫu phiếu đăng ký tham gia đối thoại