Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 56
  Tổng lượt truy cập: 311234

Thành lập Trung tâm Kiến trúc - Quy hoạch và Tư vấn xây dựng Tiền Giang trực thuộc Sở Xây dựng Tiền Giang
10/09/2019

         Ngày 30/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 2787/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Kiến trúc - Quy hoạch và Tư vấn xây dựng Tiền Giang trực thuộc Sở Xây dựng Tiền Giang.

          Trung tâm được thành lập trên cơ sở hợp nhất, tổ chức lại Trung tâm Kiến trúc - Quy hoạch Tiền Giang và Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng Tiền Giang trực thuộc Sở Xây dựng Tiền Giang.

          Trung tâm Kiến trúc - Quy hoạch và Tư vấn xây dựng Tiền Giang là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động; có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của đơn vị và chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Xây dựng Tiền Giang.

          Trung tâm có chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động về quy hoạch, quy hoạch xây dựng; khảo sát xây dựng, tư vấn khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn; tư vấn thiết kế công trình giao thông (cầu, đường bộ), công trình hạ tầng kỹ thuật (bao gồm hệ thống xử lý nước thải, xử lý môi trường), thiết kế quy hoạch xây dựng, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự án đầu tư; tư vấn quản lý dự án và quản lý chi phí đầu tư trong xây dựng; tư vấn đấu thầu; giám sát kỹ thuật thi công xây dựng công trình; kiểm định công trình xây dựng; thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông và công trình hạ tầng kỹ thuật và thực hiện các dịch vụ khác phù hợp với điều kiện năng lực của trung tâm và theo đúng quy định của pháp luật.

          Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2019. Các Quyết định số 2900/QĐ-UBND ngày 05/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng thuộc Sở Xây dựng Tiền Giang và Quyết định số 3975/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 về việc thành lập Trung tâm Kiến trúc - Quy hoạch thuộc Sở Xây dựng Tiền Giang hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định số 2787/QĐ-UBND có hiệu lực.

                                                                                 (Văn phòng Sở Xây dựng)