Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 3
  Tổng lượt truy cập: 1506989

Văn Bản Văn Bản

Tìm thấy 316 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
221/QĐ-SXD 14-10-2021 Công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tháng 10/2021 trên địa bàn tỉnh 98-lượt Xem
220/QĐ-SXD 14-10-2021 Công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 121-lượt Xem
351/KTXD-KTHĐ 01-10-2021 Về việc triển khai thực hiện các Thông tư hướng dẫn Nghị định 10/2021/NĐ-CP 11-lượt Xem
4089/BXD-KTXD 01-10-2021 Về việc triển khai thực hiện các Thông tư hướng dẫn Nghị định 10/2021/NĐ-CP 7-lượt Xem
14/2021/TT-BXD 08-09-2021 Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng 29-lượt Xem
11/2021/TT-BXD 31-08-2021 Thông tư Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 38-lượt Xem
13/2021/TT-BXD 31-08-2021 Thông tư Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bốc khối lượng công trình 20-lượt Xem
12/2021/TT-BXD 31-08-2021 Thông tư Ban hành định mức xây dựng 59-lượt Xem
10/2021/TT-BXD 25-08-2021 THÔNG TƯ Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 11-lượt Xem
36/2021/QĐ-UBND 19-08-2021 Ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền và một số nội dung trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 15-lượt Xem
09/2021/TT-BXD 16-08-2021 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở 3-lượt Xem
3138/BXD-VLXD 06-08-2021 Về việc thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 14-lượt Xem
80/2021/NĐ-CP 02-08-2021 Nghị định Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 1-lượt Xem
08/2021/TT-BXD 02-08-2021 Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quản lý kiến trúc 1-lượt Xem
20/2021/QĐ-UBND 16-07-2021 Quyết định Quy định phân cấp việc lập quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 3-lượt Xem
07/2021/TT-BXD 30-06-2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 và Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 3-lượt Xem
05/2021/TT-BXD 30-06-2021 Bãi bõ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành 7-lượt Xem
06/2021/TT-BXD 30-06-2021 Quy định về phân cấp công trình và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng 29-lượt Xem
04/2021/TT-BXD 30-06-2021 Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng 0-lượt Xem
07/2021/QĐ-UBND 12-05-2021 Bãi bỏ Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp và ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 19-lượt Xem