Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 27
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1877041

Lịch tiếp công dân
15/06/2022

UBND TỈNH TIỀN GIANG                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       SỞ XÂY DỰNG                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                               Tiền Giang, ngày    10    tháng  6   năm 2022
      
                                                      LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
                     (Ban hành kèm theo QĐ số 227/ QĐ-SXD ngày 10/6/2022)

I. Lãnh đạo:

   Phó Giám đốc phụ trách Sở: Ngày 10  hàng tháng (nếu nhằm ngày nghỉ thì dời lại ngày làm việc liền kề) và tiếp đột xuất theo quy định tại khoản 3 Điều 18 của Luật Tiếp công dân.

II. Thanh tra:
 
 Ngày Họ và tên Chức vụ
 Thứ hai Nguyễn Phạm Duy Linh   Thanh tra viên
 Thứ ba  Trần Văn Hậu  Phó Chánh Thanh tra
 Thứ tư  Nguyễn Ngọc Yến  Chuyên viên
 Thứ năm  Trương Thị Thanh Thủy  Chánh Thanh tra
 Thứ sáu  Nguyễn Đoàn Thông  Thanh tra viên

- Lịch này áp dụng từ ngày ký đến khi có sự phân công khác.
* Lịch tiếp công dân

* Nội quy tiếp công dân
Tin liên quan