Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 27
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1877041

Văn Bản Văn Bản

Tìm thấy 339 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
03/2013/TT-BXD 28-04-2023 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 0-lượt Xem
1551/BXD-QLN 20-04-2023 Hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư 1-lượt Xem
04/HD-UBND 06-01-2023 ề việc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 17-lượt Xem
01/2023/QĐ-UBND 03-01-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Tiền Giang 8-lượt Xem
3670/QĐ-UBND 22-12-2022 Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tiền Giang 180-lượt Xem
42/2022/QĐ-UBND 19-12-2022 Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
06/2022/TT-BXD 30-11-2022 Thông tư Ban hành QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình 5-lượt Xem
05/2022/TT-BXD 30-11-2022 THÔNG TƯ Ban hành QCVB 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng 22-lượt Xem
06/2022/TT-BXD 30-11-2022 THÔNG TƯ Ban hành QCVB 06:2022/BXD Quy chuẩn quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình 12-lượt Xem
2843/QĐ-UBND 10-10-2022 Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2022-2026 và năm 2022 9-lượt Xem
03/2022/TT-BXD 27-09-2022 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc Trung ương 8-lượt Xem
02/2022/TT-BXD 26-09-2022 Ban hành QCVN 02:2022:BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng 14-lượt Xem
13/CT-TTg 29-08-2022 Chỉ thị về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững 2-lượt Xem
50/2022/TT-BTC 11-08-2022 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng 24-lượt Xem
23/2022/QĐ-UBND 19-07-2022 Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 11-lượt Xem
1863/QĐ-UBND 08-07-2022 Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua Hệ thống Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị 1022 tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
01/2021/TT-BXD 30-06-2022 Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 2-lượt Xem
43/2022/NĐ-CP 24-06-2022 Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch 2-lượt Xem
766/QĐ-TTg 23-06-2022 Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử 2-lượt Xem
11/2022/TT-BXD 03-06-2022 Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 2-lượt Xem