Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 27
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1877041

Hướng dẫn xây dựng và quy trình đầu tư xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch
24/03/2021

Ngày 01/03/2021,  Bộ Xây dựng đã ban hành “Hướng dẫn Xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch. Phần 1 – Tận dụng, cải tạo các công trình có sẵn; Phần 2 – Xây dựng mới trên nền đất trống” tại Quyết định số 212/QĐ-BXD ngày 01/3/2021 và được đăng tải trên website Sở Xây dựng:  https://sxd.tiengiang.gov.vn  tại  Mục văn bản quy phạm pháp luật

 Trình tự, thủ tục quyết định đầu tư, việc quản lý đầu tư xây dựng các công trình bệnh viện dã chiến điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm trong tình huống khẩn cấp sử dụng vốn đầu tư công được hướng dẫn theo Điều 42 Luật Đầu tư công năm 2019; khoản 48 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 và Điều 58 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

(Văn phòng Sở Xây dựng)