Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 10
  Hôm nay: 8206
  Tổng lượt truy cập: 1599265

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG “NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” NĂM 2016
26/10/2016

Thực hiện Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 19/9/2016của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “NgàyPháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (ngày 09/11) trên địa bàn tỉnhTiền Giang năm 2016 và Hướng dẫn số 214/HD-HĐPH ngày 03/10/2016 của Hội đồng phốihợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về tổ chức các hoạt động cao điểmhưởng ứng Ngày Pháp luật, ngày 06/10/2016, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số1282/KH-SXD về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2016.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng,tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sảnxuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân”, NgàyPháp luật năm 2016 của Sở tập trung tuyên truyền với các khẩu hiệu phổ biến như: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; Tích cực hưởng ứngNgày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ”; “Tuân theo Hiến pháp, pháp luật là nghĩa vụ của mọi cơquan, tổ chức, cá nhân”; “Cán bộ, côngchức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật”; “Toàn dân tích cựctìm hiểu, học tập và thực hiện Hiến pháp và pháp luật”; “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợivà nghĩa vụ của mỗi công dân”.

Về nội dung, các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam” năm 2016 của Sở Xây dựng chú trọng quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung chính sách trongcác văn bản pháp luật; tậptrung tuyên truyền Bộ Luật dân sự năm 2015 đến công chức, viên chức và ngườilao động của cơ quan. Ngoài ra, cơ quan và các đơn vị trực thuộc còn có kế hoạchtổ chức thi hành đầy đủ, nghiêm các quy định pháp luật gắn với thực hiện cải cách hành chính, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, kịp thời tháogỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, khai thông, huy động mọinguồn lực xã hội; quan tâm công tác giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôntrọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật. Xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốttrong thực hiện pháp luật đồngthời với việc phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luậthoặc lệch chuẩn xã hội. Quađó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệpháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý trong công chức, viên chức và người lao động.

Về hình thức, các hoạt độngđược tổ chức đa dạng với các hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật do tỉnh tổ chức phát động hoặc lồng ghép hưởng ứng thôngqua các hoạt động chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thựctiễn của cơ quan. Bên cạnh đó, tổ chức đợt cao điểm tuyêntruyền, phổ biến các luật liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của cáccơ quan, tổ chức, những điểm mới và quyền, nghĩa vụ cơ bản củacông dân được quy định trong Hiến Pháp2013 và Bộluật Dân sự 2015. Đồng thời, triển khai các hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật có hiệu quả như: qua mạng internet; lập chuyên trang phổ biến giáo dụcpháp luật trên Trang thông tin điện tử của Sở; tổ chức tọa đàm thực thi pháp luậtliên quan đến hoạt động củangành; treo pa-nô, áp phích, băng rôn, cờ, phướn tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

             Về thời gian, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016 được tổ chức thực hiện trongthời gian 02 tháng, bắt đầu từ tháng 10/2016 đến hết ngày 30/11/2016, trong đótập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 07/11/2016 đến ngày 12/11/2016./.

                            (Văn phòng Sở Xây dựng)