Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 27
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1877041

Quản lý đầu tư, xây dựng, kinh doanh căn hộ du lịch, biệt thự du lịch
12/03/2020

      Để đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư, xây dựng, kinh doanh, vận hành đối với loại hình căn hộ du lịch, ngày 20/01/2020, Bộ Xây dựng có Công văn số 276/BXD-QLN về việc quản lý đầu tư  xây dựng, kinh doanh căn hộ du lịch. Trong đó đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị  triển khai một số nội dung:

  1. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch, xây dựng quản lý đô thị theo quy hoạch được duyệt; Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ, ban hành kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai đô thị.
  2. Thực hiện việc quản lý, đầu tư, xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với loại hình công trình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch theo đúng quy định hiện hành của pháp luật đầu tư, pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng; đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển du lịch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; quản lý kinh doanh công trình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch theo đúng quy định của kinh doanh bất động sản, pháp luật về du lịch và Quy chế quản lý kinh doanh loại hình căn hộ du lịch và biệt thự du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch ban hành; các thỏa thuận kinh tế dân sự về hợp tác đầu tư, chia sẽ lợi nhuận trong kinh doanh đối với loại hình  căn hộ du lịch thực hiện theo pháp luật dân sự.
  3. Pháp luật về nhà ở hiện hành không quy định về việc chuyển đổi công năng công trình thương mại dịch vụ nói chung, căn hộ du lịch nói riêng sang thành nhà ở. Các dự án có nhu cầu chuyển đổi căn hộ du lịch, biệt thự du lịch sang thành nhà ở cần được xem xét thận trọng, thực hiện đúng quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư, pháp luật về quy hoạch đô thị, pháp luật về xây dựng; đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất được duyệt, quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương, đồng thời phù hợp với khả năng dung nạp dân số, khả năng đáp ứng về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực, tuân thủ quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch QCVN 01:2019/BXD; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư QCVN 04:2019/BXD; văn bản số 03/BXD-HĐXD ngày 04/01/2018 của Bộ Xây dựng và các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan do thẩm quyền ban hành).
  4. Thực hiện thanh tra, kiểm tra rà soát việc điều chỉnh quy hoạch, chuyển đổi công năng, thiết kế các dự án bất động sản nói chung, dự án du lịch căn hộ nói riêng, xử lý, khắc phục sai phạm (nếu có) theo thẩm quyền đảm bảo đúng quy định pháp luật.
  5. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đầu tư, xây dựng kinh doanh và các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến loại hình công trình căn hộ du lịch; kiểm tra kiểm soát các hoạt động kinh doanh, bất thường trái quy định pháp luật trong kinh doanh bất động sản nói chung và loại hình căn hộ du lịch nói riêng để có hình thức ngăn chặn, xử lý kịp thời.

         Đính kèm: Công văn số 276/BXD-QLN ngày 20/01/2020 của Bộ Xây dựng