Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 6835
  Tổng lượt truy cập: 1597894

Thông tin năng lực Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Minh Long Định
29/05/2017

Tên tổ chức

Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Minh Long Định

Địa chỉ Trụ sở chính

Ấp Mới, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Người đại din theo pháp luật

Phan Bá Luân, chức vụ: Chủ doanh nghiệp.

Giy chng nhận đăng ký kinh doanh

Giy chng nhận đăng ký kinh doanh số 1201489495, đăng ký lần đầu ngày 24/01/2015 của Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch & Đầu tư.

Slượng cán bộ chủ chốt và nhân viên có chuyên môn phù hợp có HĐLĐ ≥12 tháng (người)

Đính kèm theo Phụ lục 04

Các tệp tin đính kèm

- Giy chng nhận đăng ký kinh doanh.

- Phụ lục 04.

- Bằng cấp và HĐLĐ của các cán bộ chủ chốt và nhân viên có HĐLĐ ≥12 tháng.(NS1; NS2; NS3)

- Các Hợp đồng kinh tế và BB nghiệm thu đã thực hiện.

- Bảng kê khai thiết bị máy móc và công nhân (DSCN 1; DSCN 2; DSCN 3) có bậc nghề.