Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang!

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 10
  Hôm nay: 6866
  Tổng lượt truy cập: 1597925

Tổ chức bộ máy
13/02/2014

CƠ CẤU TỔ CHỨC:

1. Lãnh đạo sở:

           Sở Xây dựng có Giám đốc và   02 Phó Giám đốc.

         + Giám đốc: Ông Huỳnh Hữu Quyền

         + Phó Giám đốc: Ông Hà Thiện Ý

         + Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Mẹo


2. Các phòng gồm:

         - Văn phòng Sở;
         
         - Thanh tra Xây dựng.

         - Phòng Quản lý hoạt động xây dựng;

         - Phòng Quy hoạch- Hạ tầng;

         - Phòng Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản;
       
3. Đơn vị trực thuộc:

          Trung tâm Kiến trúc- Quy hoạch và Tư vấn xây dựng Tiền Giang

Tin liên quan